O nás

 

Stručné info:

 

Na základě mnoha dezinformací  jsme se rozhodli uvést informace na pravou míru a objasnit minulou i současnou situaci TJ Sokol Jirny, z. s.

 

Kolem roku 2008 rozšířila Tělovýchovná jednota Sokol Jirny svou členskou základu o další nadšence z řad rodin, ale i jednotlivců, kteří se s chutí vrhali do cvičení, příprav sportovních a kulturních akcí, lektorství, ale i brigád v sokolovně a přilehlém prostranství i parku.

 

Na jaře roku 2010 se změnilo vedení TJ Sokol, které navázalo na předchozí snahy vedení o zabezpečení chodu v prostorách tělocvičny a na snahu o získání dotací či investora z důvodu udržitelnosti stoleté budovy.

Cílem nového vedení bylo maximální využití všech prostor budovy, získání vlastních finančních prostředků, bez kterých není možné žádat o dotace. Do tohoto záměru patřilo i znovuobnovení tzv. malé tělocvičny, kterou členové vyklidili a upravili tento prostor pro další volnočasové aktivity.

 

Tím se nám podařilo využít téměř 100% kapacity budovy. Různorodost aktivit pro širokou veřejnost, profesionální lektoři, ale i lektoři z řad našich spoluobčanů naplnili cvičení pro děti i dospělé: aerobic, gymnastiku, cvičení s dětmi, zumbu, zumbatomic, body styling, cvičení pro ženy, cross fit, tabatu, tvořivý kroužek pro děti, angličtinu pro děti, tanečky pro dívky, karate, jógu, zumbu, házenou, fotbal, florbal, mažoretky, pilates, Yamaha a YOYO kroužek.

 

 

Získané finanční prostředky z činnosti pokryly pouze náklady na provoz a dílčí opravy budovy, např. jen vytápění 150.000,- Kč/ročně. Dle zhotoveného energetického štítku = finančně nákladný provoz budovy (energetické třídě F – velmi nehospodárná).

 

Pro udržení budovy bylo potřeba najít prostředky na celkovou rekonstrukci a to prostřednictvím dotace nebo získání investora.

 

Během procesu k získání dotačního titulu se vyskytly zásadní překážky k jejímu získání:

 

– nevyjasněné majetkové vztahy s obcí k „moštárně“, která byla zčásti vybudována na sokolském pozemku

– nutnost převodu budovy Sokola z evidence rodinného domu na budovu občanské vybavenosti, kde je možné vykonávat činnosti pro veřejnost

 

Další potřebné kroky byly

 

– zajistit finanční prostředky na projektovou dokumentaci

– zajistit vlastní zdroje podle % spoluúčasti dotačního titulu

– nechat vypracovat projektovou dokumentaci k realizaci rekonstrukce

– získat podporu obce, ostatních spolků či jednotlivců, která v písemné formě byla nedílnou součástí žádosti o dotaci

 

 

Od roku 2013 probíhala jednání s obcí, jak společně vyřešit situaci sokolovny. Vzájemně bylo předloženo několik návrhů, ale k oboustranné dohodě nedošlo.

Pro širokou veřejnost jsme uspořádali „Den otevřených dveří“ v prostorách sokolovny, kde jsme představovali zúčastněným své návrhy a plány, jak předejít uzavření budovy.

Naším cílem bylo zapojení veřejnosti a vybudování občanské diskusní platformy. Z pozvaných zastupitelů se zúčastnil pouze pan starosta a zájem veřejnosti byl minimální.

 

Po roce 1989 nedošlo k znovuobnovení provozu pod župou sokolskou, ale tehdejší vedení TJ Sokol Jirny rozhodlo o pokračování činnosti jako tělovýchovné jednoty v rámci  ČSTV. Tím, že byl ponechán historický název Sokol Jirny, dochází k mylné interpretaci, že TJ Sokol Jirny je součástí Sokola Českého.

 

Konec roku 2014 byl legislativně limitující, kdy všechny neziskové/příspěvkové organizace musely změnit svoji právní formu na „spolek“. Každý spolek musel požádat o nový zápis svého původního sdružení a to buď přidáním slova spolek za svůj název, či za svůj název přidat zkratku  z .s. /zapsaný spolek/. Výbor TJ rozhodl, že si ponechá název TJ Sokol Jirny a pouze přidá zkratku z. s.

 

 

V roce 2015 TJ Sokol Jirny získal dotaci ve výši 400 000 Kč, kterou původně plánoval použít na I. etapu rekonstrukce pro nové sociální zařízení (šatny, sprchy, WC). Po zvážení možných rizik při dílčí rekonstrukci, jsme se rozhodli, s podporou regionu Pošembeří, změnit dotační titul a rozšířit nabídku o crossfitovou posilovnu, která dotvořila celek v poskytovaných službách pro širokou veřejnost.

 

Úsilí pro získání dotace na rekonstrukci celé budovy nebylo úspěšné a dotace nám nebyla poskytnuta.  Vzhledem k tomu, že budova byla v bezpečnostně nevyhovujícím stavu, nebylo možné v budově provozovat činnost. Na základě těchto skutečností se členská základna rozhodla o ukončení provozu budovy a jejím následném prodeji.

 

Po odhlasování členy byla nabídka k odkupu předložena jako první obci, kdy obec vyjádřila svůj nezájem o budovu sokolovny ani za odhadní cenu. Po tomto jednání došlo ke komerčnímu prodeji budovy. Finanční prostředky z prodeje budovy jsou deponovány na účtu a cílem je použití na výstavbu nového zázemí spolku.

 

Další jednání s obcí jsou vedená ohledně možné směny/prodeje pozemků.

 

V případě, že budete chtít o našich rozhodnutích diskutovat nebo se jen zeptat na náš pohled, uvítáme osobní, mailovou či telefonickou komunikaci. V případě zájmu nás můžete navštívit na našich pravidelných schůzkách.

 

Chtěli bychom poděkovat všem spoluobčanům, kteří při nás i nadále stojí a rozhodli se nás podporovat i v budoucnu.

 

TJ Sokol Jirny

Navštivte nás na našem Facebooku  https://www.facebook.com/SokolJirny/