Restaurátorský průzkum a záměr

HISTORICKÁ OPONA , JIRNY

Památkový dohled:

Předmět restaurování není evidovaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky

Dokumentaci vypracovala:

Dana Barvová - mobil 777 182 251

Na Kotli 1174/33

50009 Hradec Králové

IČO 16794737

Obsah:

 • Popis památky
 • Základní restaurátorský průzkum
 • Restaurátorský záměr
 • Rozpočet

V. Foto

I.Popis památky

Opona: Jirny, Venkovská krajina s postavami, Josef Tesař, 1921, sokolovna

Autor: ak.mal. Tesař (? Josef *1898, Praha-Bubeneč, abs.AVU 1924), na hist. fotce připsáno jméno Vl. Tesař

Rozměr: 580 x 285

Vročení: 1921, na hist. foto připsán údaj o vzniku asi 1929

Motiv: Krajina, rodina, život na vsi

Poznámka:

Fotograf Ivo Mičkal fotografoval oponu pro publikaci Malované opony divadel českých zemí

Bibliografie:

Pohlednice vydaná roku 2000 k výstavě Jirny. ( Vydal Fr. Antoš, Jirny 12 ) Foto Václav Jelínek

Orig. pohlednice kART/Jirny

Místopis českého amatérského divadla A - M, Praha, NIPOS-Artama 2001, s. 21.

Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 278, 279

Uložení dokumentace:

DČAD č. CD viz Album Jirny,opona

Historické užití:

historické: sál restaurace (DS Sokola)

Současné užití:

2009 vystavena v sále restaurace Antoš, sál je v rekonstrukci a je užívaný OÚ, opona slouží jako dekorace

II. Základní restaurátorský průzkum

Opona je malovaná klíženými pigmenty přímo na plátně. Plátno je sešívané bez začištění švů, instalované mezi dvě latě. Malba je léty odřená a v levém dolním rohu téměř chybí. V horní části opony je větší trhlina. Po podrobném průzkumu jsou zjištěny drobné trhliny v malbě. Okraje opony nejsou začištěné a třepí se. V dolní části malby je skvrna od vlhkosti. Celá opona je znečištěná , dolní okraj do výšky cca 80 cm je silně znečištěný. Plátno je lehce zvlněné.

III. Restaurátorský záměr

Rubová strana:

- odstranění nečistot

 • celoplošná konsolidace 8 - 10 % roztokem kopolymeru Beva 371
 • vyrovnání deformací plátna
 • scelení trhlin, záplaty z malířského plátna., fixováno Beva gelem.
 • lemování obvodu a zpevnění formátu opony pásy malířského plátna - tzv. striplining, fixováno Beva gelem
 • v dolním okraji bude vylepen tunýlek na zátěžovou lať

Lícová strana

 • chemické čištění nečistot
 • tmelení zacelených míst pružným emulzním, reverzibilním tmelem
 • barevné retuše klíženými přírodními pigmenty, detaily akvarelem
 • ochranná finální vrstva malby a retuší bude zvolena po optických zkouškách vhodnosti

IV.Rozpočet

Dokumentace a fotodokumentace obsahující "Základní restaurátorský průzkum" před započetím práce, " Smlouvu o dílo" a " Restaurátorskou zprávu" po dokončení práce -

2000,- Kč

Doprava opony na místo restaurování a zpět včetně zabalení opony vhodným obalovým materiálem a její navinutí na odpovídající válec - 4 000,- Kč

Praktická část restaurování opony , cca 16 m2 ( 1m2/ 3000,- Kč) - 48 000,- Kč

Celkem - 54 000,- Kč

Případné reference na práci podá Sokol Český Brod, kde jsem restaurovala oponu v roce 2015.

V Hradci Králové 27.3. 2017

OPONA

tuto zrestaurovanou Jirenskou oponu můžete vidět na vlastní oči v sále "Kvapík - Sál u Antošů!, v prvním patře nad Restaurací u Antošů.